ARNOLD RAK.

Arnold Rak . Arnold Rak - . Arnold Rak: 20 .

:
16
16
16
 Arnold Rak 189, 10,5 ,
Arnold Rak 189, 10,5 ,
:
PHS-t
, :
10
, :
189
, :
1,0-1,3
 Arnold Rak 364, 18 ,
Arnold Rak 364, 18 ,
:
PHS
, :
18
, :
364
, :
1,7 - 2,6
 Arnold Rak 288, 16 ,
Arnold Rak 288, 16 ,
:
PHS-t
, :
16
, :
288
, :
1,5-1,9
 Arnold Rak 513, 25,6 ,
Arnold Rak 513, 25,6 ,
:
PHS
, :
25
, :
513
, :
2,3 - 3,7
 Arnold Rak 378, 21 ,
Arnold Rak 378, 21 ,
:
PHS-t
, :
21
, :
378
, :
1,9-2,5
 Arnold Rak 600, 30 ,
Arnold Rak 600, 30 ,
:
PHS
, :
30
, :
600
, :
2,7 - 4,3
 Arnold Rak 575, 32 ,
Arnold Rak 575, 32 ,
:
PHS-t
, :
32
, :
575
, :
2,9-3,8
 Arnold Rak 813, 40,6 ,
Arnold Rak 813, 40,6 ,
:
PHS
, :
40
, :
813
, :
3,7 - 5,8
 Arnold Rak 756, 42 ,
Arnold Rak 756, 42 ,
:
PHS-t
, :
42
, :
756
, :
3,8-5,1
 Arnold Rak 1028, 51,4 ,
Arnold Rak 1028, 51,4 ,
:
PHS
, :
51
, :
1028
, :
4,7 - 7,3
 Arnold Rak 990, 55 ,
Arnold Rak 990, 55 ,
:
PHS-t
, :
55
, :
990
, :
5,0-6,6
 Arnold Rak 1260, 63 ,
Arnold Rak 1260, 63 ,
:
PHS
, :
63
, :
1260
, :
5,8 - 9,0
 Arnold Rak 1278, 71 ,
Arnold Rak 1278, 71 ,
:
PHS-t
, :
71
, :
1278
, :
6,4-8,6
 Arnold Rak 1520, 76 ,
Arnold Rak 1520, 76 ,
:
PHS
, :
76
, :
1520
, :
6,9 - 10,9
 Arnold Rak 1656, 92 ,
Arnold Rak 1656, 92 ,
:
PHS-t
, :
92
, :
1656
, :
8,3-11,1
 Arnold Rak 1780, 89 ,
Arnold Rak 1780, 89 ,
:
PHS
, :
89
, :
1780
, :
8,0 - 12,7
 Arnold Rak 1963, 109 ,
Arnold Rak 1963, 109 ,
:
PHS-t
, :
109
, :
1963
, :
9,9-13,1
 Arnold Rak 2121, 106 ,
Arnold Rak 2121, 106 ,
:
PHS
, :
106
, :
2121
, :
9,6 - 15,2
 Arnold Rak 180, 9 ,
Arnold Rak 180, 9 ,
:
PHS
, :
9
, :
180
, :
0,8 - 1,3
 Arnold Rak 2461, 123 ,
Arnold Rak 2461, 123 ,
:
PHS
, :
123
, :
2461
, :
11,2 - 17,6