ABB  .

ABB TV ( ) , , , , .  .

:
  ABB Mistral41F 212, 24 ,
ABB Mistral41F 212, 24 , , 435320107
IP41
:
435320107
. 0 /


  ABB Mistral41F 312, 36 ,
ABB Mistral41F 312, 36 , , 600320107
IP41
:
600320107
. 0 /


  ABB Mistral41F 318, 54 ,
ABB Mistral41F 318, 54 , , 600430127
IP41
:
600430127
. 0 /


  ABB Mistral41W 212, 24 ,
ABB Mistral41W 212, 24 , , 387297119
IP41
:
387297119
. 0 /


  ABB Mistral41W 312, 36 ,
ABB Mistral41W 312, 36 , , 512297119
IP41
:
512297119
. 0 /


  ABB Mistral41W 318, 54 ,
ABB Mistral41W 318, 54 , , 512297119
IP41
:
512297119
. 0 /


  ABB   UK636MV (3 )
ABB UK636MV (3 )
: 2CPX031384R9999
ABB UK636MV (3 ) 62238497
IP41
:
62238497
. 0 /


  ABB   UK648MV (4 )
ABB UK648MV (4 )
: 2CPX031385R9999
ABB UK648MV (4 ) 74738497
IP41
:
74738497
. 0 /


  ABB   UK660MV (5 )
ABB UK660MV (5 )
: 2CPX031386R9999
ABB UK660MV (5 ) 87238497
IP41
:
87238497
. 0 /


  ABB   UK636MW (3 )
ABB UK636MW (3 )
: 2CPX031387R9999
ABB UK636MW (3 ) 62238497
IP41
:
62238497
. 0 /


  ABB   UK648MW (4 )
ABB UK648MW (4 )
: 2CPX031388R9999
ABB UK648MW (4 ) 74738497
IP41
:
74738497
. 0 /


  ABB   UK660MW (5 )
ABB UK660MW (5 )
: 2CPX031389R9999
ABB UK660MW (5 ) 87238497
IP41
:
87238497
. 0 /


  ABB    DIN- UK620MV (2 )
ABB DIN- UK620MV (2 )
: 2CPX031390R9999
ABB DIN- UK620MV (2 ) 49738497
IP41
:
49738497
. 0 /


  ABB    DIN- UK630MV (3 )
ABB DIN- UK630MV (3 )
: 2CPX031391R9999
ABB DIN- UK630MV (3 ) 62238497
IP41
:
62238497
. 0 /


  ABB    DIN- UK640MV (4 )
ABB DIN- UK640MV (4 )
: 2CPX031392R9999
ABB DIN- UK640MV (4 ) 74738497
IP41
:
74738497
. 0 /


  ABB    DIN- UK650MV (5 )
ABB DIN- UK650MV (5 )
: 2CPX031393R9999
ABB DIN- UK650MV (5 ) 87238497
IP41
:
87238497
. 0 /